Corona update: 14 januari

Op vrijdag 14 januari heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gehouden over de Corona maatregelen. Er zijn versoepelingen aangekondigd voor de sport. Trainingen mogen opgepakt worden en teams kunnen op de club onderlinge wedstrijden spelen, maar het spelen van competitiewedstrijden en toernooien is nog niet toegestaan. Op dinsdag 25 januari komt het kabinet met een nieuw weegmoment.

Trainingen zijn weer mogelijk voor alle leeftijden

Het kabinet heeft versoepelingen doorgevoerd voor het trainen binnen de sport. Alle trainingen mogen hervat worden. Er gelden geen beperkingen voor binnen- of buitensportaccommodaties en trainingstijden. In binnensportaccommodaties mag voor personen van 18 jaar alleen gesport worden wanneer iemand in het bezit is van een Coronatoegangsbewijs.

De basismaatregelen blijven van belang: houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Op sportlocaties geldt voor iedereen vanaf 13 jaar een mondkapjesplicht tijdens verplaatsing en wanneer men zit. Het mondkapje mag af tijdens het sporten.

Clubwedstrijden toegestaan, handbalcompetitie nog niet hervat

Voor het spelen van wedstrijden en toernooien in competitieverband heeft het kabinet nog geen groen licht gegeven. Het is voor verenigingen wel mogelijk om onderlinge wedstrijden met de eigen teams te organiseren. Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen.

Het NHV zal alle competitiewedstrijden die gepland zijn tot en met 25 januari als afgelast verwerken. Alle wijzigingen en afgelastingen zullen begin volgende week zichtbaar zijn in de HandbalNL App.

Ondanks de versoepelingen voor de sport blijven er veel onzekerheden. Maarten-Jan de Koning, manager Competitie, zegt hierover: “We zijn blij dat we een stap gezet hebben in het opstarten van de sport. Natuurlijk is het ontzettend jammer dat we nog geen wedstrijden in competitieverband kunnen spelen, maar we zijn verheugd dat de binnensportaccommodaties weer toegankelijk worden voor onze leden. Samen met onze leden en verenigingen gaan we binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk handbalsport aanbieden.”

Voor de topcompetities blijft een uitzondering van kracht. De teams in de BENE-League en Eredivisie voor dames en heren mogen competitiewedstrijden blijven spelen onder de reeds geldende voorwaarden.

Vervolg handbalseizoen

Het NHV is zich momenteel aan het beraden op de verschillende mogelijkheden van het herstarten van de competitie zodra de maatregelen het toelaten. Hierbij zal er rekening gehouden worden met het herstarten op een verantwoorde wijze waarbij alle teams de mogelijkheid hebben gehad om de training in teamverband te hervatten.

Normaliter zou de inschrijving voor de Beach- en Veldcompetitie in het voorjaar in januari geopend worden. Vanwege de onzekerheden rondom het hervatten en afronden van de zaalcompetitie heeft het NHV besloten om de inschrijving tot nader bericht uit te stellen. Meer informatie over het vervolg van de zaalcompetitie en het inschrijven voor de Beach- en Veldcompetitie zal t.z.t. kenbaar gemaakt worden. 

Supermarkt Plus Van Dijk steunt HV Foreholte

Tekst: Jeroen Henneke

HV Foreholte was direct enthousiast over het initiatief van Joop van Dijk, eigenaar van de Plus supermarkt in Voorhout. Verenigingen kregen het laatste kwartaal van 2021 de mogelijkheid om mee te doen aan de actie ‘Spaar je Club Gezond’.Gedurende 3 maanden konden klanten van de Plus supermarkt bij het kopen van hun boodschappen hun favoriete vereniging steunen. Maar liefst 22 Voorhoutse clubs deden mee, waaronder HV Voorholte.Onze handbalvereniging mocht eind december een cheque in ontvangst nemen van € 1.252,-. Ook voor verenigingen zijn het ingewikkelde en onzekere tijden. Daarom zijn mooie initiatieven om onze vereniging een financieel steuntje in de rug te geven heel welkom.

Nieuw clubgebouw HV Foreholte

Tekst: Jeroen Henneke

Hoewel de werkzaamheden op Sportpark Elsgeest al begonnen zijn, kunnen wij nog geen definitieve tekeningen laten zien van het nieuwe clubgebouw van HV Foreholte. Aan het begin van het nieuwe jaar brengen wij jullie graag op de hoogte wat de huidige situatie is.

Helaas is er nog geen overeenstemming over hoe het nieuwe clubgebouw eruit moet gaan zien en de financiering ervan. In december heeft het bestuur van HV Foreholte hierover een brief gestuurd aan de gemeente/wethouder en andere betrokkenen partijen.

De vernieuwing van Sportpark Elsgeest is bedoeld om de sportvoorzieningen in Voorhout te verbeteren. Een herinrichting is nodig, omdat meerdere verenigingen de afgelopen jaren gegroeid zijn. Dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling, want sporten is gezond én vergroot de verbinding tussen mensen. Het aantal velden en de voorzieningen worden uitgebreid.

Ook HV Foreholte is gegroeid. Wij hebben het dan niet alleen over het aantal leden, maar ook over de komst van het rolstoelhandbal, de handbalschool (belangrijke regiofunctie) en de sportieve prestaties. Het ligt voor de hand dat bij de realisatie van het nieuwe clubgebouw rekening wordt gehouden met de groei van onze handbalvereniging.

Dat is vanaf het begin het uitgangspunt geweest en daardoor van groot belang. In januari vinden er nieuwe gesprekken plaats. We houden jullie op de hoogte.

Gelukkig, liefdevol, sportief, succesvol en gezond 2022

Door: Kees Kraakman, voorzitter HV Foreholte

Namens het bestuur van handbalvereniging Foreholte mag ik deze nieuwjaarswens aan iedereen overbrengen. 2021 was weer een bijzonder jaar. De zaal competities die in het voorjaar niet afgemaakt werden, daarna een beperkte buitencompetitie, een voorzichtige opstart in Augustus/September van eerst de buiten competitie en daarna de zaal competitie, tot het weer stil leggen van alles in November. De sport, de vereniging, de leden en vrijwilligers hebben hier zwaar onder te lijden, wij kunnen met z’n allen niet doen wat we graag willen doen. We hopen dat als het weer kan en mag, snel op kunnen starten. Met dit vooruitzicht spreken wij de bovenstaande slagzin uit en wensen dat jullie bijzonder toe.

Nu lijkt het dat er niets gebeurd binnen de vereniging, maar dat is zeker niet zo. Caroline de Jong heeft na 12 jaar het stokje overgedragen aan Tobi Hoogink. Caroline zal binnen de vereniging de vertrouwens persoon worden. Hier zal nog nadere informatie over volgen. Ook Ruud Verweij heeft na 8 jaar leiding gegeven te hebben aan de sponsorcommissie, een stapje terug gedaan. Hij zal nog project matig zichtbaar zijn binnen onze vereniging. We zijn nog opzoek naar een sponsorcommissie voorzitter, maar voorlopig neemt gelukkig Peter van Drueten de honneurs waar. Eind augustus heeft Yvonne van Kesteren haar taken overgedragen aan onze nieuwe penningmeester Jurriaan Holst. Yvonne blijft HV Foreholte een warm hart toedragen als trouw sponsor en supporter.  Niet onvermeld moet ook worden de overdracht van de ledenadministratie van Clara Kolster. Zij heeft dit heel lang gedaan, exacte aantal jaren weet ik niet, maar met behulp van haar man, was dit altijd goed verzorgd en een taak waar we weinig omkijken naar hadden. Anita van der Meer heeft de administratie van Clara overgenomen. De vereniging zal op enig moment bovengenoemde kanjers in het zonnetje zetten. Wij danken hen voor de positieve inbreng en de vele uren die ze met hun paarse hart in onze vereniging gestoken hebben. Zoals elke vereniging kan HV Foreholte altijd vrijwilligers gebruiken om bij een activiteit of commissie  te helpen. Geef dit aan via persoonlijk berichtje , telefoontje of mailtje handbalvereningforeholte@gmail.com . Schroom niet iedereen is welkom.

Met betrekking tot de herinrichting van het sportpark Elsgeest zien we, als we nu op het sportpark rondlopen, vele  werkzaamheden en veranderingen. Begin januari 2022 zullen wij een update geven over de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting sportpark Elsgeest wat betreft de handbalvereniging Foreholte.

Tot slot wil ik namens het bestuur de wens uitspreken dat we elkaar weer spoedig kunnen zien langs het veld, in de zaal, op de tribune, sportcafé de Eijk, de BreakOut of waar dan ook om onze mooie sport een warm paars hart toe te dragen.

Kees Kraakman

Update Corona virus: 18 december

Bron: NHV

Op zaterdag 18 december heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gehouden over de Corona maatregelen. In de persconferentie is er aangekondigd dat er vanaf zondag 19 december 05:00 uur een lockdown van kracht is. De maatregelen zullen in ieder geval van kracht zijn tot en met vrijdag 14 januari.

Handbalwedstrijden voorlopig afgelast

Voor de handbalsport heeft dit grote gevolgen voor de competitie. Alle geplande wedstrijden in de amateursport mogen vanaf zondag 19 december geen doorgang vinden. Maarten-Jan de Koning, manager Competitie, zegt hierover: “Wij vinden het enorm jammer dat we het laatste speelweekend van 2021 niet kunnen afronden en genoodzaakt zijn om de wedstrijden voor zondag 19 december af te gelasten. De sport heeft een belangrijke functie in de samenleving en wij hopen dan ook dat deze lockdown van korte duur zal zijn.”

Het NHV zal alle geplande wedstrijden z.s.m. noteren als afgelast. Alle wijzigingen en afgelastingen zullen zichtbaar zijn in de HandbalNL App. Wij roepen jullie op om de HandbalNL App goed in de gaten te houden omtrent jouw geplande wedstrijden.

Voor de topcompetities blijft een uitzondering van kracht. De teams in de BENE-League en Eredivisie voor dames en heren mogen blijven trainen en wedstrijden blijven spelen onder de reeds geldende voorwaarden.

Trainingen buiten toegestaan

Alle binnensportlocaties zijn vanaf zondag 19 december gesloten. Buitensportlocaties mogen wel open blijven voor alle leeftijden tussen 05:00 en 17:00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.

Vervolg handbalseizoen

Het NHV gaat zich komende weken beraden over de gevolgen van de maatregelen op de competitie en het vervolg van het handbalseizoen in 2022. Meer informatie hierover zal t.z.t. via de website kenbaar gemaakt worden.

Geweldige Sint XL Training

Op woensdag 1 december stond er een echte pietentraining op het programma met pakjes bezorgen, mijtersmijten, schoorsteenmikken en natuurlijk een wedstrijdje handbal! Met bijna 50 kids hebben we een geweldige middag gehad en kregen we ook nog bezoek van 2 pieten die voor iedereen wat lekkers hadden mee gebracht.

Grote Clubactie groot succes!

Ook dit jaar is er d.m.v. deze actie weer een mooie financiële bijdrage aan de club geleverd. We zijn alle (ver)kopers zeer dankbaar om ons ook dit jaar weer te steunen! 

Wij hebben weer een aantal topverkopers binnen onze vereniging, wij zullen deze leden binnenkort in het zonnetje zullen zetten!
9 december is de trekking van de Grote Clubactie. Via de site https://www.clubactie.nl/ kunt of u zien of u in de prijzen bent gevallen. 

Wij hopen volgend jaar weer op jullie hulp en steun tijdens de Grote Clubactie.

Sportieve groet, 

De Jeugdcommissie 

Tijdelijk trainingsschema december

Laatste 2 punten van het jaar?

Tekst: Marc Klein

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag was het even slikken. Weer een voorlopig laatste wedstrijd. Daar moesten we dan maar het beste van maken. De verschillen tussen Hercules en onze dames op de ranglijst is groot. Dus waren we er op gebrand om flink aan het doelsaldo te werken. Vanaf de eerste aanval werd duidelijk dat er veel mogelijkheden waren om tot scoren te komen. de eerste 3 punten werden vanaf de cirkel gescoord na 5 minuten stonden we al voor met 0-8. Pas na 8 minuten scoorde Hercuels vanaf de opbouw hun eerste punt maar ieder punt gescoord door Hercules werd overgenomen door ons met 2 doelpunten. De dekking ging weer even op slot en samen met de keeper werd iedere poging tot scoren gekeerd. We liepen weer meer uit 5 doelpunten achter elkaar. Doorwisselen verzwakte ons niet en iedereen kwam weer tot een doelpunt. Snelle tegenaanvallen werden goed en snel uitgespeeld en ook de opgezette aanvallen liepen lekker. De ruststand was 9-21. De tweede helft gaf geen ander beeld. Helaas werden we wel wat slordig waardoor hercules wat meer kansen kreeg. Maar ze hadden alle moeite om door de dekking en langs de keeper te komen. Sanne moest er een bal uit koppen maar dat ging ten koste van positie in het goal. Even de scherpte terug brengen met een time out en dan weer doorpakken. Er kon lekker door gespeeld worden en hercules kon het echt niet bijhouden. Het tempo bleef hoog tot het eind en score liep daarom echt lekker op 20-41 was de eindstand. vanaf hier weet ik niet wanneer we weer een wedstrijd gaan spelen. Jullie horen van ons. Blijf gezond!!!

Heren Foreholte verliezen van HMS/Achilles

De heren van Foreholte moesten zaterdag 27 november op eigen terrein spelen tegen HMC/Achilles. Dat is voor de heren Foreholte een geheel onbekend team in het eerste (echte) seizoen dat ze uitkomen in de Hoofdklasse.

Foreholte ging goed van start en verraste Achilles in eerste instantie, dat zeker in het begin van de wedstrijd geen vuist kon maken. Maar geleidelijk slopen er bij Foreholte wat onzuiverheden in het afmaken. In plaats van resoluut afmaken werden er boog- of draaiballen op het doel van Achilles geschoten, wat resulteerde in diverse snelle acties van Achilles. En zo waren beide teams in de eerste helft nagenoeg in evenwicht in deze zeer sportieve wedstrijd van beide teams. Pas in de laatste 20 seconden van de eerste helft wist Achilles 1 punt meer te maken en met een ruststand van Foreholte 11 tegen Achilles 12, gingen beide teams richting kleedkamer.

In de kleedkamer werd getracht de punten op de i te krijgen, maar werd ook geconcludeerd dat vooral doorgegaan moest worden op de ingeslagen weg, maar dan wel met resoluut afmaken.

De start van de tweede helft was voor Achilles. Verdedigend liet Foreholte wat gaten vallen, maar door goed keeperswerk konden de acties van Achilles niet worden verzilverd. Helaas was het verdedigend niets snel opgelost en kon ook het keeperswerk de ballen van Achilles niet stoppen. Zo liep Achilles een beetje uit. Daarop anticipeerde Foreholte goed, maar liet het afmaken nog steeds te wensen over en slopen er meer slordigheden in het spel bij Foreholte. Die werden afgestraft door Achilles, dat beter speelde en de wedstrijd naar zich toe trok. Foreholte probeerde wel, maar het lukte niet. En zo klonk daar het eindsignaal van de official Dhr. P. van der Kloet, die deze sportieve wedstrijd zeer goed (solo!) floot en onder controle had, liet doorspelen daar waar het kon en rechtvaardig was in zijn beslissingen. 

Met een eindstand van Foreholte 25 tegen HMS/Achilles 30, zijn helaas de felbegeerde 2 punten wederom meegenomen door het uitspelende team. HMS/Achilles gefeliciteerd, Dhr. van der Kloet, bedankt voor het fluiten.
Foreholte staat nu op een 7e plaats in het klassement en we zullen als team iets moeten gaan doen aan het meer gelijkmatig spelen van competitiewedstrijden. Want het rare is dat bij de landelijke bekerwedstrijden Foreholte weet te winnen van teams uit Eredivisie en tweede divisie. Dus is er genoeg werk aan de winkel voor dit jonge herenteam van Foreholte. 

Chris van der Spek

%d bloggers liken dit: